ALEJA FONTANN W SZCZECINIE – 2 NAGRODA

Konkurs architektoniczny-realizacyjny

Rok: czerwiec 2004

1223

3141

5

6

7

 

 

 

Wszpółpraca:

Karol Barcz ,Karol Nieradka, Paweł Żychliński

Advisor: Arkadisz Polewka

Reklamy