BANK W CHOSZCZNIE

BANK W CHOSZCZNIE

Realizacja ta jest próbą odtworzenia dawnej skali zabudowy wokół zabytkowego gotyckiego kościoła w niewielkim zachodniopomorskim miasteczku Choszczno,

oraz kontekstu miejsca zatartego zuniformizowaną i źle starzejącą się zabudową mieszkalną z lat PRL.

Realizacja: 2009 r.

Koncepcja: Damian Wesołowski i Igor Kaźmierczak

Projekt budowlany i wykonawczy: Igor Kaźmierczak


Reklamy