ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BIUROWCA „P.U.H.P. PILAWA W KOŁOBRZEGU”

STAN ISTNIEJĄCY:

3 budynki, 3 różne funkcje, 3 różne formy, zła komunikacja wewętrzna, za mała powierzchnia użytkowa, brak spójności w estetyce budynku, niewielki budżet…

TRANSFORMACJA:

nałożenie rastra z automatycznie sterowanych lameli wokół budynku (lamele oraz technologia wykonywane przez właściciela), dobudowanie reprezentacyjnego holu wejściowego, przeorganizowanie i poprawa wewnętrznej komunikacji

Projekt koncepcyjny:

mgr inż. arch. Igor Kaźmierczak

mgr inż. arch. Daniel Leśniański

.

.

.

.

Reklamy